لوگوی شهرداری لار سال 95 اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
۱۴۰۳ جمعه ۳۱ فروردين
سازمان حمل و نقل همگاني شهر لار و حومه
تاريخچه دستگاه اجرايي:

سازمان حمل ونقل همگاني شهر لار و حومه شامل ميني بوسراني – تاكسيراني و غيره جهت بهره برداري مطلوب از طريق برنامه ريزي، تقويت و توسعه كمي و كيفي ناوگان و اعمال نظارت صحيح و همچنين توسعه و تكميل توقفگاههاي مورد نياز و استفاده از امكانات بخش هاي مختلف در سال 83 طبق نامه شماره 19696/34/01 – 80/5/7 مدير كل امور شهرداريها و نامه شماره 4044/1/13/س -82/8/13 وزير محترم كشور تاسيس گرديد.

طبق آخرين آمار اين سازمان تا پايان سال 86 داراي 132 دستگاه تاكسي شهري ، 17واحد آژانس تلفني و 6 دستگاه ميدل باس بوده است . در حال حاضربا توجه به افزايش و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي سازمان داراي 173 دستگاه تاكسي شهري و 23 واحد آژانس تلفني و 11 دستگاه ميني بوس و600 دستگاه سرويس مدارس مي باشد.

 شرح وظايف دستگاه اجرايي:

·         سازماندهي و بهبود وضعيت حمل و نقل همگاني شهرلار و حومه ، شامل ميني بوسراني ، تاكسيراني و.... و بهره برداري مطلوب از طريق برنامه ريزي جهت تقويت وتوسعه كمي و كيفي ناوگان و اعمال نظارت صحيح و همچنين توسعه و تكميل توقفگاههاي مورد نياز.

·         مطالعات لازم براي شناخت نيازهاي حمل و نقل همگاني شهر و حومه از قبيل نقشه شبكه خطوط جديد و يا اصلاح مسير خطوط موجود و يا تعداد آنها در داخل شهر و حومه با درنظر گرفتن طول و مسير خطوط بر حسب نيازمنديها و بازدهي كار و همچنين تشخيص و اعلام اولويتهاي خطوط شبكه با توجه به تمركز جمعيت و توليد وجذب سفربه منظور ارائه خدمات مطلوب و بررسي نحوه تخصيص هر يك از سيستمهاي ناوگان حمل و نقل همگاني به خطوط مورد نياز.

·         توسعه ، تكميل و نوسازي ناوگان تاكسيراني با توجه به توسعه شهر و افزايش جمعيت و احتياجات مردم با برنامه ريزي لازم و انجام طرحهاي مطالعاتي و كارشناسي براي كم يا زياد كردن آمار ناوگان موجود.

·         برنامه ريزي ، اداره ، كنترل و نظارت دقيق بر وسائط حمل و نقل همگاني مسافر و باردر داخل شهر و حومه شامل ميني بوسها و وسائط حمل و نقل شهري كه توسط بخش خصوصي تامين و به حمل و نقل همگاني مسافر اشتغال دارند.

·         بررسي و تعيين ميزان نرخ كرايه انواع خطوط حمل و نقل شهري و حومه و اخذ مصوبات قانوني از شوراي اسلامي شهر در چارچوب ضوابط و دستورالعملهاي صادره از سوي وزارت كشور.

·         استفاده و بكارگيري امكانات در جهت تامين درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهاي قانوني.

·         به كارگيري و استفاده از امكانات قانوني به منظور تامين رفاه و آسايش مسافرين درون شهري و برنامه ريزي نحوه سرويس دهي سيستم تاكسيراني متناسب و هماهنگ با ساير وسايل نقليه حمل و نقل شهري

 

·         بالا بردن سطح دانش و كارايي پرسنل ، رانندگان و دارندگان تاكسي در امور تاكسيراني و علي الخصوص در برخورد با مسافرين و جلوگيري از تخلفات آنها

  • نظارت دقيق بر نحوه سرويس دهي اشخاص كه به نمايندگاني سازمان به صورت حقيقي يا حقوقي متقابل ارائه سرويس درمسيرهاي عمومي و يا مشخص شده گرديده اند.

 

·         انجام سرمايه گذاري مجاز- اخذ وام- انجام عمليات بازرگاني و جلب همكاري ساير ارگانها در جهت تامين و تجهيز سيستم حمل و نقل.

·         صدور ، تمديد و لغو پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر و بار بر اساس مفاد آيين نامه تصويبي و دستورالعملهاي صادره از وزارت كشور.

·         مطالعات لازم براي اصلاح (تصويب ، افزايش ) پايانه ها ، مسير خطوط در داخل شهر و حومه و بررسي نحوه تخصيص مطلوب ناوگان به خطوط محدوده خدمات رساني سازمان.

 

موضوع و اهداف سازمان:

·         تصدى و اجراى كليه طرحهاى مطالعاتى و اجرائى وعمرانى مربوط به حمل ونقل درونشهري و رفاه شهروندان در ارتباط با حمل و نقل همگاني.

تصميم‏گيرى و تعيين تكليف نسبت به كليه امورى كه به هر نحو به حمل ونقل بار ومسافر شهري ارتباط پيدا مى‏كند با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگ با ساير خدمات.

تدوين و تصويب آيين نامه‏ها و دستورالعملها و بخشنامه‏هاى داخلى مورد نياز.

اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به متصديان وفعالان وشركتهاي حمل ونقل شهري.

نظارت بر امور رفاهى، درمانى، تأمينى، فرهنگى، بازرگانى، خيريه و ورزشى كاركنان سازمان و كارگزاران حمل ونقل اعم از تاكسيدار و تاكسيران.،آژانسها،شركتهاي حمل ونقل وغيره.

برنامه‌ريزى در امور اجرائى، كنترل، بازرسى امور انضباطي و تشويقى و خدماتى.

 

اهداف كلان دستگاه اجرايي :

·         تلاش براي بهبود امر عبور و مرور در شهر از طريق مطالعه ،برنامه ريزي،طراحي ، آموزش

·         نظارت و هماهنگي در امر حمل ونقل شهر لار جهت جابجايي ايمن ،ارزان،سريع و راحت مسافران

·         انجام مطالعات و تحقيقات مورد نياز حمل و نقل درون شهري

 

جايگاه دستگاه اجرايي:

سازمان حمل ونقل لار و حومه در طول چند سال گذشته با رشد فزاينده اي رو به پيشرفت بوده و توانسته وضعيت حمل و نقل شهرستان را بطور قابل ملاحضه اي بهبود بخشد كه در گزارش عملكرد سازمان مشهود مي باشد .اين سازمان تا كنون توانسته بيش از 70% برنامه هايي كه در چشم انداز 5 ساله سازمان تعريف گريدده را تحقق بخشيده و حتي زودتر از موعد مقرر اجرائي سازد . از لحاظ خدمات رساني در منطقه لارستان بزرگ حرف اول را زده و به شهرداري هاي كل منطقه نيز خدمت رساني      مي نمايد (نوسازي-بيمه- اداري و ...) و در مقايسه با شهرداري هاي هم طراز و شهرهايي كه داراي سازمان حمل ونقل همگاني مي باشند به جرات مي توان گفت در سطح بالاتري قرار داشته و خدمات رساني مطلوبي را براي شهروندان عزيز فراهم نموده است و از تمامي ظرفيت و توان خود جهت پيشرفت هرچه بيشتر در آينده بهره خواهد برد .

 

ساختار تشكيلاتي:

اركان سازمان عبارت اند از :

الف-شوراي سازمان.

ب-هيأت مديره

ج-مدير عامل

د-بازرس

اعضاي شوراي سازمان عبارت اند از :

شهردار كه رياست شورا را بعهده خواهد داشت

نماينده فرماندار شهرستان

يك نفر كارشناس با انتخاب شوراي اسلامي شهر

يك نفر كارشناس با تجربه در امور حمل ونقل همگاني به پيشنهاد شهردار و تأييداستاندار

رئيس راهنمايي و رانندگي شهر

اعضائ هيئت مديره سازمان عبارت اند از:

متصدي حمل ونقل و ترافيك شهرداري كه سمت رياست هيئت مديره را خواهد داشت (در صورت عدم وجود پست مذكور معاون شهردار)

دو نفر كارشناس آگاه به مسايل،از بين افرادي كه داراي تحصيلات عاليه و تجربيات كافي در مسايل حمل ونقل مسافر شهري يا امور مالي و مديريت باشند،با معرفي شهردار براي مدت چهارسال توسط شورا و با حكم رئيس شورا انتخاب خواهند شدو تمديد انتخاب آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.

 

منشور اخلاقي سازمان :

·         مدنظر قرار دادن رضايت خدا هميشه و در همه حال

·         رعايت نظم و انضباط در انجام فعاليتها و حضور به موقع در سازمان

·         داشتن جديت ، پشتكار ، دقت و سرعت عمل در انجام وظايف و مسئوليتها

·         افزايش بهره وري در حيطه فعاليت براي افزايش بهره وري نظام اداري

·         حفاظت از امكانات ،‌تجهيزات و سرمايه هاي نظام اداري و استفاده موثر و مطلوب از آنها

·         انجام فعاليت ها و تعاملات بدون تبعيض (خويشاوندي ، قومي ،جنسي ، نژادي، مذهبي و غيره

·         به روز نگه داشتن دانش فعاليتهاي سازماني و به كارگيري آنها همراه با توانمندي و ابتكار در انجام فعاليت هاي ادري و سازماني

·         داشتن روحيه انتقادپذيري و استفاده از انتقادات سازنده ديگران به عنوان فرصتي براي اصلاح و بهبود خود و فعاليتها

·         ارايه خدمات و اطلاعات و راهنمايي هاي لازم به ارباب رجوع به صورت عادلانه و در چارچوب قوانين ، مقررات و ضوابط

·         گشاده رويي و احترام به ارباب رجوع

·         توجه به نظرات ، پيشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه كنندگان به عنوان منبعي گرانبها براي بهبود عملكرد

·         توجه به نظم و آراستگي شخصي و محل كار

·         تقويت روحيه كار جمعي و مشاركت در انجام فعاليتهاي گروهي و تلاش براي حل مشكلات شغلي همكاران

·         تقويت روحيه قدرداني از ديگران در خود و اشاعه اين امر در بين همكاران

·         انتقال دانش ، تجربه و توانمنديهاي خود با سعه صدر به همكاران و كوشش براي ارتقاء توانمندي هاي آنان

تاریخ به روز رسانی: 1394/12/26
تعداد بازدید: 4934
تمامی حقوق وب سایت متعلق به شهرداری لار می باشد. Dorsaportal Powered by
Powered by DorsaPortal