۱۴۰۱ يکشنبه ۱۳ آذر
مقام معظم رهبری
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 19 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
عنوان موضوع انتشار نوبت اول انتشار نوبت دوم آخرین مهلت تحویل پیشنهاد زمان گشایش پاکتها
عنوان: آگهی مزایده فروش خودرو موضوع: آگهی مزایده فروش خودرو انتشار نوبت اول: 1401/08/11 انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 آخرین مهلت تحویل پیشنهاد : 1401/08/28 زمان گشایش پاکتها : 1401/08/29
عنوان: آگهی مزایده اجاره یک باب واحد تجاری واقع در بازارچه شهرک بوستان موضوع: آگهی مزایده اجاره یک باب واحد تجاری واقع در بازارچه شهرک بوستان انتشار نوبت اول: 1401/08/11 انتشار نوبت دوم: 1401/08/17 آخرین مهلت تحویل پیشنهاد : 1401/08/28 زمان گشایش پاکتها : 1401/08/29
عنوان: آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم موضوع: واگذاری (عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت دستی معابر در محلات شهر لار) انتشار نوبت اول: 1401/08/08 انتشار نوبت دوم: 1401/08/15 آخرین مهلت تحویل پیشنهاد : 1401/08/24 زمان گشایش پاکتها : 1401/08/25
عنوان: آگهی مزایده فروش زمین موضوع: آگهی مزایده فروش زمین انتشار نوبت اول: 1401/07/25 انتشار نوبت دوم: 1401/08/01 آخرین مهلت تحویل پیشنهاد : 1401/08/10 زمان گشایش پاکتها : 1401/08/11
عنوان: آگهی مزایده اجاره دکه های موجود در پارک حاشیه ای موضوع: شهرداری لار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1266- 96/10/18 و ص/100/01 – 1401/03/16 شورای اسلامی شهر لار نسبت به اجاره 4 باب دکه واقع درشهر لار – شهرجدید – پارک حاشیه ای ( ندای بهار ) با شرایط موجود به صورت ماهیانه به مدت یکسال از طریق مزایده طبق آیین نامه مالی شهرداری و شرایط زیر اقدام نماید . انتشار نوبت اول: 1401/07/12 انتشار نوبت دوم: 1401/07/18 آخرین مهلت تحویل پیشنهاد : 1401/07/27 زمان گشایش پاکتها : 1401/07/30
<<   <  1 2 3 4  >   >>  
Powered by DorsaPortal